ຊົມເຊີຍ ວັນໄປສະນີແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 59 ປີ (13 ມີນາ 1965 - 13 ມີນາ 2024) ຢ່າງສຸດໃຈ. ພັດທະນາລະຫັດໄປສະນີເປັນທັນສະໃໝ, ສ້າງແຜນທີ່ດີຈີຕອນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນທົ່ວປະເທດ